Segeltillverkning
- bakgrund

Teknik och design

Beställ B-segel
från Bertil Klinga

Mina båtar

Teknik

Det var en stor omställning att gå från tillskärning enligt principen med intag i varje våd till att bestämma seglets form i datorprogram. Ett problem var att få ut ”våderna” från datorn till segelduken. Plotprogrammet jag då använde skrev till en HPGL-fil. Med det filformatet får man bara ut plotlängder på ca: 1,6 m i en vanlig plotter. Till slut hittade jag en ritningsplotter som klarade att skriva ut direkt på segelduk med obegränsade plottlängder. En sån plotter skriver på ”papper” med 91,4 cm bredd vilket är standard för dacrondukar. Spinnackerduk och mylardukar är bredare så där passade inte min pappersplotter. Det blev en hel del jobb med att kopiera från papper till segelduken.

Egen design

Sedan jag började använda programmet smsw har jag gjort systematiska ändringar i segelformen för att kunna göra en utvärdering av den mest optimala designen. Den stora fördelen med ett designprogram är att man har total kontroll över varje ändring. Det underlättar utvärdering och utveckling av seglen.

Mitt bollplank i designarbetet och som jag diskuterar mycket med är Sandy Goodall. www.sandygoodall.com
För att se vilka möjligheter det finns att skapa det segel som kunden vill ha så hänvisar jag till bl.a. Contender www.contendersailcloth.com

Länk till Patchtool - software for sailmakers

/Bertil Klinga

Segel från Bertil Klinga   08-470 50 95,   070-876 62 06   E-post